Header image Map


Instagram
Facebook
Linktree
 
The Tigerboy /
Dječak tigar

Ted Hughes, Tomislav Torjanac (illustrator)
Mozaik knjiga (HR) 2021.

EN “Torjanac is probably our most important author of picture books. [...] His picture book series is, in all likelihood, the most complete, but also the most stylistically coherent such opus in the history of Croatian and South Slavic cultures and literature.”
– Miljenko Jergović
 
HR “Torjanac je, vjerojatno, najvažniji naš autor slikovnica. [...] Njegov slikovnički niz vjerojatno je najcjelovitiji, ali i stilski najkoherentniji takav opus u povijesti hrvatske i južnoslavenskih kultura i književnosti.”

– Miljenko Jergović

The Tigerboy story is a forgotten classic by Ted Hughes, one of the best British poets and writers for children. It tells about an ordinary boy with an ordinary name, whom no one noticed. But he felt that he was anything but ordinary. That he is different. Only he didn’t know why and to what extent. Until one night....   Priča Dječak tigar zaboravljeni je klasik iz pera Teda Hughesa, jednog od najboljih britanskih pjesnika i pisaca za djecu. Govori o običnom dječaku obična imena, kojega nitko nije primjećivao. Ali on je osjećao da je sve samo ne običan. Da je drukčiji. Samo što nije znao po čemu i do koje mjere. Sve dok jedne noći...


The Tigerboy, front and back cover   Dječak tigar, naslovnica i zaslovnica

The Tigerboy could very appropriately be labeled as a “Kafka for children”.
I illustrated the book with two-color drawings, and also designed it.
  Dječaka tigra bi se se, vrlo primjereno, moglo kratko opisati kao “Kafka za djecu”.
Knjigu sam ilustrirao dvobojnim crtežima te je grafički oblikovao.


The Tigerboy, pages 2-3   Dječak tigar, stranice 2-3


The Tigerboy, pages 4-5   Dječak tigar, stranice 4-5


The Tigerboy, pages 16-17   Dječak tigar, stranice 16-17