Header image Map


Instagram
Facebook
Linktree
 
Jojo Walker /
Đuro Hodalica

Ante Tomić, Tomislav Torjanac (illustrator)
Hena Com (HR) 2020.

EN Torjanac, as it happens in his case, is not, however, a mere illustrator of the writer's ideas, but a co-creator of the character of Jojo Walker, and of Jojo's entire world.”
– Miljenko Jergović
 
HR “Torjanac, kako to već biva u njegovom slučaju, nije, međutim, puki ilustrator piščevih zamisli, nego je sukreator lika Đure Hodalice, i sveg Đurinog svijeta.”
– Miljenko Jergović

Jojo Walker (originally Đuro Hodalica) is a children’s book by Ante Tomić about a little starling with a fear of flying after accidentally falling out of his nest up in a tree.   Đuro Hodalica (Jojo Walker u engleskom prijevodu) knjiga je za djecu Ante Tomića o malome čvorku sa strahom od letenja jer je kao ptić slučajno ispao iz gnijezda na drvetu.


Jojo Walker, front and back cover   Đuro Hodalica, naslovnica i zaslovnica

Unable to get back to his nest, Jojo is forced to find a new home in a hole beneath the tree he fell from. Despite the encouragement of his bird friends, he is too scared to leave the safety of his new home and take to the sky.
  Ne mogavši se više vratiti u gnijezdo, Đuro je prisiljen pronaći novi dom u rupi ispod stabla s kojega je pao. Unatoč ohrabrivanju svojih ptičjih prijatelja, u strahu je napustiti sigurnost svoga novog doma i poletjeti.


Jojo Walker, pages 4-5   Đuro Hodalica, stranice 4-5

However, one day, he meets a cast of quirky characters who help him to overcome his fear when it matters most. Ultimately, the book is a heartwarming and funny tale about overcoming fears and the power of friendship.
  Međutim, jednoga dana susreće niz osebujnih likova koji mu pomažu prevladati strah u trenutku kad je to najvažnije. U konačnici, ova knjiga je topla i smiješna priča o prevladavanju strahova i o moći prijateljstva.


Jojo Walker, pages 42-43   Đuro Hodalica, stranice 42-43

Osim što sam je ilustrirao, knjigu sam i grafički oblikovao.
  Aside from illustrating it, I also designed the book.


Jojo Walker, pages 66-67   Đuro Hodalica, stranice 66-67