Header image Map


Facebook Twitter RSS
 
EN What follows is a linked list-in-progress (randomly ordered) of people I call friends, or inspiration, but mostly both.
  HR Slijedi linkani popis-u-nastajanju (slučajno poredan) ljudi koje zovem prijateljima, ili inspiracijom, no većinom oboma.I met Phil Dale at the opening of my exhibition in London in 2007, which was definitely one of the highlights of the event. Behind Phil's quiet and calm appearance lies a real volcano of talent and skill: he's a writer, director and animator. I'm a huge fan of his work.
Phil's website is currently down, so I'm linking to his IMDB page.
  Phila Dalea upoznao sam na otvorenju svoje izožbe u Londonu 2007. godine, što je definitivno bila jedna od svijetlih točki događaja. Iza Philove tihe i smirene pojave nalazi se pravi vulkan talenta i vještine: on je pisac, redatelj i animator. Veliki sam obožavatelj njegova rada.
Philove stranice trenutačno nisu u funkciji pa će vas link odvesti na njegovu stranicu na IMDB-u.John Mueller had tremendous impact on my growing up as an artist. In the mid 90's, while working on his Oink: Blood and Circus series of painted graphic novels, John was supplying me with a ton of useful advice and tips on painting and such. Currently, he does a great job as an art director for a big gaming company in Texas.
Quite selfishly, I sometimes miss his grimy, non-digital brushstrokes...
  John Mueller imao je silan utjecaj na moje umjetničko odrastanje. Dok je sredinom 90-ih godina radio na serijalu oslikanih grafičkih novela Oink: Blood and Circus, John me je opskrbljivao tonom korisnih savjeta o slikanju i sličnom. Trenutačno izvrsno obavlja posao art directora u velikoj tvrtki za proizvodnju računalnih igara u Texasu.
Prilično sebično, ponekad mi nedostaju njegovi "prljavi", nedigitalni potezi kista...I've been unbelievably fortunate to go on a book-tour with Yann Martel to promote the US edition of the illustrated Life of Pi in 2007. It was an amazing, whirlwind experience: we visited 14 cities all over the States in 17 days, and Yann was a perfect travelling companion. Aside from being one of my favourite writers and a friend, he is tremendously intelligent and exceptionally funny.
The link will take you to Yann's website dedicated to the project of sending 101 book to the Canadian Prime Minister Stephen Harper.
  Imao sam nevjerojatnu sreću ići na promotivnu turneju s Yannom Martelom povodom izlaska američkog izdanja ilustriranog Pijeva života 2007. godine. Bilo je to čudnovato, uskovitlano iskustvo: posjetili smo 14 gradova diljem SAD-a u 17 dana, a Yann je bio savršen suputnik. Osim što mi je jedan od najdražih pisaca i prijatelj, silno je inteligentan i iznimno duhovit.
Link će vas odvesti na Yannovu internetsku stranicu posvećenu projektu slanja 101 knjige kanadskom premijeru Stephenu Harperu.Jamie Catto is a man of many great talents: a musician, a film-maker, a writer... His What About Me? project – encompassing a TV series, a film and an album – is one of the most inspiring things I have ever seen and heard.
The possibility of collaborating with Jamie is making me dizzy with joy.
  Jamie Catto je višestruko i silno talentiran čovjek: on je glazbenik, filmaš, pisac... Njegov projekt What About Me? – koji tvore TV serijal, film i glazbeni album – jedna je od najinspirativnijih stvari koje sam vidio i čuo.
U glavi mi se zavrti od sreće pri pomisli na mogućnost suradnje s Jamiejem.I love exchanging emails with Henry Fong, a Montreal-based movie concept artist extraordinaire, whose excitement and passion about something is contagiously uplifting and inspiring. When not tied to a film project, Hen shoots out some great illustrations and paintings.   Volim razmjenjivati emailove s Henryjem Fongom, extraordinaire filmskim konceptnim umjetnikom iz Montreala, čije su uzbuđenje i strast za nečim zarazno vedri i inspirativni. Kad ne radi na filmskom projektu, Hen ispaljuje izvrsne ilustracije i slike.Dominik Lenardo is my childhood friend and an unbelievably talented 3D modeller. I think there's no thing he can't turn into an eye-popping 3D. He also has a killer sense of humour and a unique ability of tweaking an ordinary computer game into something far more interesting than it actually is. And, of course, there's popcorn.
  Dominik Lenardo moj je prijatelj iz djetinjstva i nevjerojatno talentiran 3D modelar. Mislim da nema toga što on ne može pretočiti u zapanjujući 3D. Uz to, ima ubitačan smisao za humor i jedinstvenu sposobnost pretvaranja obične računalne igre u nešto mnogo zanimljivije no što ona zapravo jest. I, naravno, tu su kokice.Shaun Tan is a genious. I'm ridiculously looking forward to a next book swap with him.   Shaun Tan je genij. Nenormalno se veselim sljedećoj razmjeni knjiga s njim.